kwadratura


kwadratura
Kwadratura koła «rzecz niemożliwa do osiągnięcia, zagadnienie nie do rozwiązania»: Utworzenie stabilnego i reprezentatywnego rządu będzie kwadraturą koła. ŻW 21/11/2001. Zachodziła obawa, że jedni wezmą mnie za agenta władz, a drudzy – za reakcyjną wtyczkę w spontaniczny ruch demokracji. Stanąłem przed zadaniem rozwiązania kwadratury koła. J. Stawiński, Piszczyk.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • kwadratura — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. kwadraturaurze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}mat. {{/stl 8}}{{stl 7}} wyznaczenie pól figur geometrycznych {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 8}}mat …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kwadratura — ż IV, CMs. kwadraturaurze; lm D. kwadraturaur 1. astr. «położenie planety, w którym linia prosta łącząca ją z Ziemią tworzy kąt prosty z linią prostą łączącą Ziemię ze Słońcem» 2. mat. «obliczenie powierzchni danej figury płaskiej w jednostkach… …   Słownik języka polskiego

  • kwadratura koła — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} problem, którego nie da się rozwiązać, sprawa niewykonalna : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć do czynienia w jakimś przypadku z kwadraturą koła. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • koło — I. 1. Błędne koło «niekorzystne sytuacje wynikające jedne z drugich, prowadzące do punktu wyjścia, stwarzające sytuację beznadziejną, bez wyjścia»: Toteż dzieci trudne znajdują się często w błędnym kole potępienia i nieufności, wzmagających ich… …   Słownik frazeologiczny

  • quadrature — nf. kwadratura (Albanais 001). Fra. La quadrature du cercle : la kwadratura du farklyo (001) …   Dictionnaire Français-Savoyard

  • koło — I n III, Ms. kole; lm D. kół 1. «część płaszczyzny ograniczona okręgiem; w terminologii matematycznej: zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu, zwanego środkiem koła, jest mniejsza lub równa danej liczbie… …   Słownik języka polskiego

  • koło — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. kole; lm D. kół {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zbiór wszystkich punktów leżących w takiej samej odległości od jakiegoś punktu (środka koła) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Obwód, promień …   Langenscheidt Polski wyjaśnień